Εφαρμόζουμε τις πιο μοντέρνες ελάχιστα επεμβατικές αλλά και κλασσικές χειρουργικές τεχνικές:

Οσφυική μοίρα Σπονδυλικής Στήλης

Μικροδισκεκτομή (με ή χωρίς χρήση τεχνολογίας barricaid), ελάχιστα επεμβατική αποσυμπίεση (τρηματεκτομή, θυριδοποίηση, ημιπεταλεκτομή κτλ) ,

Oπίσθια σπονδυλοδεσία με βίδες (ανοιχτή ή κλειστή ελάχιστα επεμβατική τεχνική), διαυχενικού, διαρθρικού ή υποπετάλιου τύπου

Eλάχιστα επεμβατική διασωματική σπονδυλοδεσία με πλάγια προσπέλαση (XLIF or DLIF τεχνική), 

Διατρηματική ανοιχτή ή ελάχιστα επεμβατική διαυχενική και διασωματική σπονδυλοδεσία με οπισθοπλάγια προσπέλαση (TLIF ή miniTLIF τεχνικη, PLIF ή MiDLif τεχνική), 

Πρόσθια διασωματική σπονδυλοδεσία (ALIF τεχνικη) , 

Κυφοπλαστική - σπονδυλοπλαστική, 

Σωματεκτομή (οπίσθια - πλάγια - πρόσθια προσπέλαση), 

Στοχευμένες οστεοτομίες για διόρθωση παραμορφωσεων 

Ελάχιστα επεμβατική σταθεροποίηση ιερολαγονίου αρθρωσης (SI-Bone τεχνική).

Ελάχιστα επεμβατική θεραπεία ήπιας εκφύλισης μεσοσπονδύλιου δίκου με χρήση Discogel (Chemonucleosis MIS disc treatment)

Οσφυο-περιτοναική βαλβίδα (με ένδειξη για πολλές νευροχειρουργικού τύπου παθήσεις)

Αντλίες πόνου και αντλίες έγγυσης βακλοφαίνης (σπαστικότητα).

Χειρουργικό Wrapping περινευρικών κύστεων Tarlov 

Θωρακική μοίρα Σπονδυλικής Στήλης

Μικροδισκεκτομή (οπίσθια προσπέλαση), 

Πρόσθια θωρακική δισκεκτομή (για κεντρικές δισκοκήλες μέσης ΘΜΣΣ), 

Οπίσθια αποσυμπίεση (ημιπεταλεκτομή, πεταλεκτομή, πεταλοπλαστική), 

Οπίσθια διαυχενική σταθεροποίηση με βίδες, 

Στοχευμένες οστεοτομίες για διόρθωση παραμοσφώσεων, 

Σωματεκτομή (οπισθοπλάγια και πρόσθια προσπέλαση), 

Κυφοπλαστική - σπονδυλοπλαστική , 

Θεραπεία πόνου (Spinal Cord Stimulation)

Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης

Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία

Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και αρθροπλαστική (τεχνητός δίσκος) ,

Πρόσθια αυχενική σωματεκτομή και σπονδυλοδεσία

Οπίσθια ελάχιστα επεμβατική αποσυμπίεση (πεταλεκτομή, τρηματεκτομή), 

Οπίσθια σταθεροποίηση με βίδες (πλάγιων ογκωμάτων, διαυχενικές βίδες), 

Ίνιο-αυχενική σπονδυλοδεσία

Στήριξη Α1/Α2 σπονδύλων με διαυχενικές βίδες (τεχνική Harms),  στοχευμένες οστεοτομίες για διόρθωση αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδος, πρόσθια σταθεροποίηση οδόντος με βίδα (-ες)

Ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες εγχύσεις στη Σπονδυλική Στήλη Επισκληρίδια έγχυση , blocks νευρικών ριζών,  διαρθρικές εγχύσεις (facet joint blocks) ,  εγχύσεις ιερολαγονίου άρθρωσης

Θεραπεία πόνου με μέθοδο ραδιοσυχνότητας

Eνδο-δισκική θεραπεία (δισκογενές άλγος) (IDET technique),  αρθρικό άλγος Σπονδυλικής Στήλης , μετεγχειρητικό άλγος , μετατραυματικό άλγος (π.χ. whiplash κάκωση αυχένος), σύνδρομα παγίδευσης νεύρων

 

Νευροχειρουργική εγκεφάλου

xρήση νευροπλοηγού,

διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση

κρανιοτομία σε ξύπνιο ασθενή (''awake craniotomy'')

ενδοσκοπικες τεχνικές

ακτινοχειρουργική γ-knife για όγκους εγκεφάλου