Περιστατικά από το προσωπικό αρχείο χειρουργικών επεμβασεων

Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία με χρήση αυτοκλειδούμενου κλωβού , ασθενής 72 ετών με σοβαρή μυελοπάθεια, πολύ σημαντική κλινική βελτίωση μετεγχειρητικά
Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία με χρήση αυτοκλειδούμενου κλωβού , ασθενής 72 ετών με σοβαρή μυελοπάθεια, πολύ σημαντική κλινική βελτίωση μετεγχειρητικά
Υβριδικό σύστημα αρθροπλαστικής (τεχνητός δίσκος M6 νέας γενιάς  με διατήρηση κινητικότητας) και σταθεροποίησης σε δύο επίπεδα , γυναικα 50 ετών με χρόνια αυχεναλγία και κεφαλαλγία και σταθερό άλγος στο δεξί χέρι
Υβριδικό σύστημα αρθροπλαστικής (τεχνητός δίσκος M6 νέας γενιάς με διατήρηση κινητικότητας) και σταθεροποίησης σε δύο επίπεδα , γυναικα 50 ετών με χρόνια αυχεναλγία και κεφαλαλγία και σταθερό άλγος στο δεξί χέρι
Πρόσθια αυχενική αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία σε νέο ασθενή με μυελοπάθεια, επιστροφή στην εργασία του ως ενεργός αστυνομικός σε 3 μήνες
Πρόσθια αυχενική αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία σε νέο ασθενή με μυελοπάθεια, επιστροφή στην εργασία του ως ενεργός αστυνομικός σε 3 μήνες
Μικροδισκεκτομή σε νεαρή γυναίκα με ισχιαλγία 6 εβδομάδων και σοβαρή αδυναμία στο δεξίο κάτω άκρο. Διενεργήθηκε ελάχιστα επεμβατική μικροδισκεκτομή Ο5/Ι1, με αφαίρεση μεγάλου τεμαχίου δίσκου κάτω από την πάσχουσα νευρική ρίζα. 
Άμεση ανακούφιση και κινητοποίηση χωρίς πόνο. Άμεση επαναφορά της δύναμη...
Μικροδισκεκτομή σε νεαρή γυναίκα με ισχιαλγία 6 εβδομάδων και σοβαρή αδυναμία στο δεξίο κάτω άκρο. Διενεργήθηκε ελάχιστα επεμβατική μικροδισκεκτομή Ο5/Ι1, με αφαίρεση μεγάλου τεμαχίου δίσκου κάτω από την πάσχουσα νευρική ρίζα. Άμεση ανακούφιση και κινητοποίηση χωρίς πόνο. Άμεση επαναφορά της δύναμη...
Ασθενής 20 ετών με οξεία πλήρη παράλυση κάμψης κάτω άκρων αμφοτερόπλευρα (foot drop) , επείγουσα επέμβαση αποσυμπίεσης και σπονδυλοδεσίας με σύστημα βιδών,  νευρολογική πλήρης βελτίωση και φυσιολογική λειτουργία σε 4 εβδομάδες
Ασθενής 20 ετών με οξεία πλήρη παράλυση κάμψης κάτω άκρων αμφοτερόπλευρα (foot drop) , επείγουσα επέμβαση αποσυμπίεσης και σπονδυλοδεσίας με σύστημα βιδών, νευρολογική πλήρης βελτίωση και φυσιολογική λειτουργία σε 4 εβδομάδες
Ιππουριδική συνδρομή με πλήρη αισθητικοκινητική παράλυση κάτω άκρων και απώλεια ούρων σε ασθενή 61 ετών, άμεση χειρουργική αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία σε τεχνική TLIF, πληρης νευρολογική λειτουργία σε 3 μήνες μετά την επέμβαση
Ιππουριδική συνδρομή με πλήρη αισθητικοκινητική παράλυση κάτω άκρων και απώλεια ούρων σε ασθενή 61 ετών, άμεση χειρουργική αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία σε τεχνική TLIF, πληρης νευρολογική λειτουργία σε 3 μήνες μετά την επέμβαση
νέα μικροδισκεκτομή σε ασθενή με υποτροπή δισκοκήλης και πτώση ακρου ποδός δεξιά (foot drop), μετεγχειρητική εικόνα 2 χρόνια μετά
νέα μικροδισκεκτομή σε ασθενή με υποτροπή δισκοκήλης και πτώση ακρου ποδός δεξιά (foot drop), μετεγχειρητική εικόνα 2 χρόνια μετά
Ένα επίπεδο διατρηματικής αποσυμπίεσης, σπονδυλοδεσίας σε τεχνική TLIF  με ανάταξη της εκφυλιστικής σπονδυλολίσθησης
Ένα επίπεδο διατρηματικής αποσυμπίεσης, σπονδυλοδεσίας σε τεχνική TLIF με ανάταξη της εκφυλιστικής σπονδυλολίσθησης
Ανάταξη σπονδυλολίσθησης με διασωματικό κλωβό και βίδες σε νεαρή γυναίκα με δυσπλαστική σπονδυλολίσθηση
Ανάταξη σπονδυλολίσθησης με διασωματικό κλωβό και βίδες σε νεαρή γυναίκα με δυσπλαστική σπονδυλολίσθηση
Πρόσθια οπισθοπεριτοναική προσπέλαση , δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία από την κοιλιά σε τεχνική ALIF. Γυναίκα με δισκογενές άλγος και επιβεβαίωση διάγνωσης με δισκογράφημα
Πρόσθια οπισθοπεριτοναική προσπέλαση , δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία από την κοιλιά σε τεχνική ALIF. Γυναίκα με δισκογενές άλγος και επιβεβαίωση διάγνωσης με δισκογράφημα
Επέμβαση δύο επιπέδων σε τεχνική TLIF  σε ασθενή με σοβαρή σπονδυλική στένωση και προηγηθείσα αρθρεκτομή Ο3Ο4.
Επέμβαση δύο επιπέδων σε τεχνική TLIF σε ασθενή με σοβαρή σπονδυλική στένωση και προηγηθείσα αρθρεκτομή Ο3Ο4.
Ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσία με πλάγια οπισθοπεριτοναική προσπέλαση (XLIF) και διαδερμική σταθεροποίηση με βίδες.
Ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσία με πλάγια οπισθοπεριτοναική προσπέλαση (XLIF) και διαδερμική σταθεροποίηση με βίδες.
Γλοιοβλάστωμα εγκεφάλου σε ασθενή 60 ετών. Πλήρης αφαίρεση. Η ασθενης 3 χρόνια μετά και μετά από επανεπέμβαση λόγω υποτροπής στους 12 μήνες δεν παρουσιάζει νέα εστία.
Γλοιοβλάστωμα εγκεφάλου σε ασθενή 60 ετών. Πλήρης αφαίρεση. Η ασθενης 3 χρόνια μετά και μετά από επανεπέμβαση λόγω υποτροπής στους 12 μήνες δεν παρουσιάζει νέα εστία.
Τοποθέτηση βαλβίδας υδροκεφαλίας σε νεαρό ασθενή με μετατραυματικό υδροκέφαλο και κινητικές δυσκολίες. Η παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαιου υγρού βελτίωσε θεαματικά την κινητική του λειτουργία.
Τοποθέτηση βαλβίδας υδροκεφαλίας σε νεαρό ασθενή με μετατραυματικό υδροκέφαλο και κινητικές δυσκολίες. Η παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαιου υγρού βελτίωσε θεαματικά την κινητική του λειτουργία.
Επιθετικό δυσπλαστικού τύπου μηνιγγίωμα σε νεαρή γυναίκα (19χρ), πλήρης αφαίρεση και παρακολούθηση χωρις περαιτέρω θεραπεία.
Επιθετικό δυσπλαστικού τύπου μηνιγγίωμα σε νεαρή γυναίκα (19χρ), πλήρης αφαίρεση και παρακολούθηση χωρις περαιτέρω θεραπεία.
Σωματεκτομή και σπονδυλοδεσία σε νεαρή ασθενή με εκρηκτικό κάταγμα θωρακικής μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
Σωματεκτομή και σπονδυλοδεσία σε νεαρή ασθενή με εκρηκτικό κάταγμα θωρακικής μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
Σπονδυλοδεσία σπονδυλοπλαστική σε ασθενή με οστεοπορωτικό κάταγμα
Σπονδυλοδεσία σπονδυλοπλαστική σε ασθενή με οστεοπορωτικό κάταγμα
Μετεγχειρητική συλλογή πύου και σπονδυλοδίσκιτιδα. Αρχικά διενεργήθηκε παροχέτευση πύου και καθαρισμος της περιοχής με πλύσεις και αντιβιωση, στη συνέχεια έλαβε 3μηνη αντιβιοτική αγωγή και όταν οι δείκτες φλεγμονής ομαλοποιήθηκαν η θεραπεία ολοκληρώθηκε με σταθεροποίηση σπονδυλοδεσια.
Μετεγχειρητική συλλογή πύου και σπονδυλοδίσκιτιδα. Αρχικά διενεργήθηκε παροχέτευση πύου και καθαρισμος της περιοχής με πλύσεις και αντιβιωση, στη συνέχεια έλαβε 3μηνη αντιβιοτική αγωγή και όταν οι δείκτες φλεγμονής ομαλοποιήθηκαν η θεραπεία ολοκληρώθηκε με σταθεροποίηση σπονδυλοδεσια.
Ενδοσκληρίδιος όγκος νωτιαίου μυελού, επενδυμωμα, πλήρης αφαίρεση και ίαση
Ενδοσκληρίδιος όγκος νωτιαίου μυελού, επενδυμωμα, πλήρης αφαίρεση και ίαση
Ανάταξη δυσπλαστικής σπονδυλολίσθησης (διεγχειρητικές εικόνες)
Ανάταξη δυσπλαστικής σπονδυλολίσθησης (διεγχειρητικές εικόνες)
Πλήρης αισθητικοκινητική παραπληγία κάτω άκρων σε άνδρα μέσης ηλικίας με ευμεγέθη δισκοκήλη, άμεση χειρουργική παρέμβαση και λειτουργική αποκατάσταση
Πλήρης αισθητικοκινητική παραπληγία κάτω άκρων σε άνδρα μέσης ηλικίας με ευμεγέθη δισκοκήλη, άμεση χειρουργική παρέμβαση και λειτουργική αποκατάσταση
Σπονδυλοδεσία 360 μοιρών σε 2 επίπεδα (πλάγια οπισθοπεριτοναική τεχνική διασωματικής σπονδυλοδεσίας και τοποθέτηση βιδών με διεγχειρητική καθοδηγηση -O-arm navigated)
Σπονδυλοδεσία 360 μοιρών σε 2 επίπεδα (πλάγια οπισθοπεριτοναική τεχνική διασωματικής σπονδυλοδεσίας και τοποθέτηση βιδών με διεγχειρητική καθοδηγηση -O-arm navigated)
Πρόσθια αυχενική αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία σε 2 επίπεδα με χρήση κλωβών και πρόσθιας αυχενικης πλάκας. Ασθενής υδραυλικος 40 ετών με δυσχρησία αριστερού άνω άκρου και αρχομενη μυελοπάθεια. Μετεγχειρητικη πλήρης αποκατάσταση κλινική και επιστροφή στο επάγγελμά του σε 3 μήνες.
Πρόσθια αυχενική αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία σε 2 επίπεδα με χρήση κλωβών και πρόσθιας αυχενικης πλάκας. Ασθενής υδραυλικος 40 ετών με δυσχρησία αριστερού άνω άκρου και αρχομενη μυελοπάθεια. Μετεγχειρητικη πλήρης αποκατάσταση κλινική και επιστροφή στο επάγγελμά του σε 3 μήνες.
Σπονδυλοδεσία 360 μοιρών σε τεχνική TLIF σε 1 επίπεδο, επιστροφή σε πληρη βαριά εργασιακή δραστηριότητα σε 2 μήνες μετά την επέμβαση
Σπονδυλοδεσία 360 μοιρών σε τεχνική TLIF σε 1 επίπεδο, επιστροφή σε πληρη βαριά εργασιακή δραστηριότητα σε 2 μήνες μετά την επέμβαση
Αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία σε ασθενή με εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση και σοβαρή στένωση με αδυναμία βάδισης για περισσότερο από 50 μέτρα (χωλότητα).
Αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία σε ασθενή με εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση και σοβαρή στένωση με αδυναμία βάδισης για περισσότερο από 50 μέτρα (χωλότητα).
Κρανιοπλαστική σε ασθενή με τεράστια μετωπιαία κρανιεκτομή μετά από σοβαρη κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Η εικονα ειναι άμεσα μετεγχειρητικά, στην πορεία ο εγκέφαλος εκπτύσσεται και καταλαμβάνει όλο τον αέρα ενδοκρανιακά. Ο ασθενης μετά από 3 μήνες σε κέντρο αποκατάστασης έχει επιστρέψει σπίτι του , είνα...
Κρανιοπλαστική σε ασθενή με τεράστια μετωπιαία κρανιεκτομή μετά από σοβαρη κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Η εικονα ειναι άμεσα μετεγχειρητικά, στην πορεία ο εγκέφαλος εκπτύσσεται και καταλαμβάνει όλο τον αέρα ενδοκρανιακά. Ο ασθενης μετά από 3 μήνες σε κέντρο αποκατάστασης έχει επιστρέψει σπίτι του , είνα...
Υποτροπή εντελώς πλάγιας δισκοκήλης μετά από ενδοσκοπική δισκεκτομή. Απελευθέρωση τρήματος και πλήρης αποσυμπίεση με αρθρεκτομή και τελικά σπονδυλοδεσία TLIF
Υποτροπή εντελώς πλάγιας δισκοκήλης μετά από ενδοσκοπική δισκεκτομή. Απελευθέρωση τρήματος και πλήρης αποσυμπίεση με αρθρεκτομή και τελικά σπονδυλοδεσία TLIF
Σπονδυλοδεσία 2 επιπέδων σε ασθενή με σοβαρή σπονδυλική στένωση και πλήρη αδυναμια έκτασης του γονατος. Πλήρης επαναφορά της μυικής ισχύος 3 εβδομάδεςμετά την επέμβαση.
Σπονδυλοδεσία 2 επιπέδων σε ασθενή με σοβαρή σπονδυλική στένωση και πλήρη αδυναμια έκτασης του γονατος. Πλήρης επαναφορά της μυικής ισχύος 3 εβδομάδεςμετά την επέμβαση.
Τραυματικό κάταγμα σε νεαρή τουρίστρια αντιμετωπίστηκε με κυφοπλάστική εντός 24ωρου από την κάκωση. Νοσηλεία μικρότερη των 24 ωρών.  Χρήση μεικτού PMMA με υδροξυαπατίτη και άμεση ανακούφιση του άλγους. Η ασθενής συνέχισε τις καλοκαιρινές της διακοπές  κανονικά για τις επόμενες 3 εβδομάδες.
Τραυματικό κάταγμα σε νεαρή τουρίστρια αντιμετωπίστηκε με κυφοπλάστική εντός 24ωρου από την κάκωση. Νοσηλεία μικρότερη των 24 ωρών. Χρήση μεικτού PMMA με υδροξυαπατίτη και άμεση ανακούφιση του άλγους. Η ασθενής συνέχισε τις καλοκαιρινές της διακοπές κανονικά για τις επόμενες 3 εβδομάδες.
αποσυμπίεση, σταθεροποίηση και αποκατάσταση λόρδωσης με 1 επίπεδο πρόσθιας αυχενικής αποσυμπίεσης και σπονδυλοδεσίας
αποσυμπίεση, σταθεροποίηση και αποκατάσταση λόρδωσης με 1 επίπεδο πρόσθιας αυχενικής αποσυμπίεσης και σπονδυλοδεσίας
Σταθεροποίηση - σπονδυλοδεσία σε ασθενή με κάταγμα του Α2 σπονδύλου, τοποθέτηση βιδών με χρήση συστήματος νευροπλοήγησης (O-arm)
Σταθεροποίηση - σπονδυλοδεσία σε ασθενή με κάταγμα του Α2 σπονδύλου, τοποθέτηση βιδών με χρήση συστήματος νευροπλοήγησης (O-arm)
XLIF (πλάγια ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσια και διαδερμική σταθεροποιηση) σε ασθενη 70 ετών,  ελάχιστη απώλεια αίματος, νοσηλεια 24 ωρών
XLIF (πλάγια ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσια και διαδερμική σταθεροποιηση) σε ασθενη 70 ετών, ελάχιστη απώλεια αίματος, νοσηλεια 24 ωρών
κυφοπλαστική σε δυο επίπεδα σε παχύσαρκη ασθενη με οστεοπορωτικά κατάγματα, διάρκεια επέμβασης = 35 λεπτά, νοσηλεια μικροτερη των 24 ωρών και άμεση κινητοποιηση χωρις άλγος και χωρις χρήση νάρθηκα
κυφοπλαστική σε δυο επίπεδα σε παχύσαρκη ασθενη με οστεοπορωτικά κατάγματα, διάρκεια επέμβασης = 35 λεπτά, νοσηλεια μικροτερη των 24 ωρών και άμεση κινητοποιηση χωρις άλγος και χωρις χρήση νάρθηκα
Σπονδυλοδεσια σε 3 επίπεδα σε ασθενη με σοβαρη οστεοχόνδρωση Ο5Ι1 και μηχανικο άλγος οσφυος με εκφύλιση και μηχανική αστάθεια Ο3Ο4Ο5Ι1
Σπονδυλοδεσια σε 3 επίπεδα σε ασθενη με σοβαρη οστεοχόνδρωση Ο5Ι1 και μηχανικο άλγος οσφυος με εκφύλιση και μηχανική αστάθεια Ο3Ο4Ο5Ι1
Έμμεση αποσυμπίεση με ελάχιστα επεμβατική πλάγια σπονδυλοδεσια σε ασθενη με 3 προηγηθείσες επεμβασεις μικρο-ενδοσκοπικης αποσυμπίεσης. Νοσηλεία 24 ωρών με άριστο άμεσο κλινικό αποτέλεσμα
Έμμεση αποσυμπίεση με ελάχιστα επεμβατική πλάγια σπονδυλοδεσια σε ασθενη με 3 προηγηθείσες επεμβασεις μικρο-ενδοσκοπικης αποσυμπίεσης. Νοσηλεία 24 ωρών με άριστο άμεσο κλινικό αποτέλεσμα
Ανάταξη τραυματικου - οστεοπορωτικου κατάγματος Θ12 με κυφοπλαστική και στη συνέχεια σπονδυλοδεσια - σπονδυλοπλαστική.
Ανάταξη τραυματικου - οστεοπορωτικου κατάγματος Θ12 με κυφοπλαστική και στη συνέχεια σπονδυλοδεσια - σπονδυλοπλαστική.
ΝΕΥΡΙΝΩΜΑ ΜΥΕΛΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΠΑΡΕΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΕΥΡΙΝΩΜΑ ΜΥΕΛΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΠΑΡΕΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνητός δίσκος ΑΜΣΣ σε γυναικα 33 ετων , λειτουργία σε κάμψη και έκταση
Τεχνητός δίσκος ΑΜΣΣ σε γυναικα 33 ετων , λειτουργία σε κάμψη και έκταση
Αφαιρεση αραχνοειδους κυστης θωρακικης μοίρας Σπονδυλικης Στήλης
Αφαιρεση αραχνοειδους κυστης θωρακικης μοίρας Σπονδυλικης Στήλης
Ανάταξη σπονδυλολισθησης , αποσυμπίεση σοβαρης στένωσης και σπονδυλοδεσια σε ασθενη 71 ετών.
Ανάταξη σπονδυλολισθησης , αποσυμπίεση σοβαρης στένωσης και σπονδυλοδεσια σε ασθενη 71 ετών.
ασθενής με σοβαρη οξεια δυσχρησία του δεξιού άνω άκρου και αυχενική μυελοπάθεις. ΄Αμεση λειτουργική αποκατάσταση μετά την επέμβαση.
ασθενής με σοβαρη οξεια δυσχρησία του δεξιού άνω άκρου και αυχενική μυελοπάθεις. ΄Αμεση λειτουργική αποκατάσταση μετά την επέμβαση.
αποσυμπίεση-πεταλεκτομή σε εδαφος σπονδυλικής στένωσης
αποσυμπίεση-πεταλεκτομή σε εδαφος σπονδυλικής στένωσης
3 επίπεδα σπονδυλοδεσίας σε ασθενη με οσφυική σπονδύλωση. Ο ελεγχος με αξονική τομογραφία 18 μήνες μετά ανέδειξε την πλήρη πόρωση της περιοχής
3 επίπεδα σπονδυλοδεσίας σε ασθενη με οσφυική σπονδύλωση. Ο ελεγχος με αξονική τομογραφία 18 μήνες μετά ανέδειξε την πλήρη πόρωση της περιοχής
Αφαίρεση όγκου σε παραπαρετική ασθενή με σοβαρή πίεση στο Νωτιαίο Μυελό (πλήρης αφαίρεση)
Αφαίρεση όγκου σε παραπαρετική ασθενή με σοβαρή πίεση στο Νωτιαίο Μυελό (πλήρης αφαίρεση)
Σπονδυλοδεσία μετά από υποτροπή δισκοκήλης
Σπονδυλοδεσία μετά από υποτροπή δισκοκήλης
Ανάταξη σπονδυλολίσθησης και πλήρης αποσυμπίεση σε ασθενή με βαριά εκφυλιστική στένωση και σπονδυλολίσθηση Ο4Ο5 2ου βαθμού
Ανάταξη σπονδυλολίσθησης και πλήρης αποσυμπίεση σε ασθενή με βαριά εκφυλιστική στένωση και σπονδυλολίσθηση Ο4Ο5 2ου βαθμού
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΙΣΚΙΤΙΔΑ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΙΣΚΙΤΙΔΑ

Ενδεικτική συλλογή από περιστατικά του Νευροχειρουργού Μανώλη Πετρίδη